Beleid en protocollen

Op deze pagina zijn diverse documenten van de stichting terug te vinden, zoals ons strategisch beleid, het jaarverslag, de meldcode en klokkenluidersregeling.

Strategisch beleid

Voor de periode 2021-2025 heeft Kolom de strategische visie vastgesteld. De koers is beknopt samengevat in een animatiefilmpje.

Klik hier voor het animatiefilmpje (zonder ondertiteling) en klik hier voor het animatiefilmpje (met ondertiteling) over de strategische visie van Stichting Kolom.

Klokkenluidersregeling

Het kan voorkomen dat er ‘vermoedens van een misstand’ zijn. Hierbij moet u denken aan vermoedens van fraude, valse informatie, ongeoorloofd persoonlijk gewin, strafbare feiten, corruptie e.d. Voor dat soort zaken heeft Stichting Kolom een klokkenluidersregeling vastgesteld. 

In het volgende document vindt u de meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.