Praktijkonderwijs (PrO)

Het PrO is gericht op leerlingen van 12 tot 18 jaar die behoefte hebben aan een kleinschalige praktische leeromgeving. Deze leerlingen leren beter door te doen, dan uit boeken. Het praktijkonderwijs leidt leerlingen op voor een plek op de arbeidsmarkt in onder andere de sectoren zorg en welzijn; horeca; economie; techniek en land- en tuinbouw. Leerlingen krijgen op de praktijkcolleges in kleine groepen vier jaar les in basisvorming.

De school richt zich daarnaast op persoonlijkheidsvorming, het aanleren van sociale vaardigheden en voorbereiding op werk. Het PrO traint leerlingen in praktische vaardigheden door bijvoorbeeld stages te lopen bij bedrijven en organisaties. Veel van de leerlingen stromen door naar een aanvullende beroepsopleiding van bijvoorbeeld een ROC.

Aanmelding en toelating

Ouders/verzorgers kunnen hun kind aanmelden bij een praktijkcollege, waarna zij worden uitgenodigd voor een gesprek met de directie.

De toelatingscommissie onderzoekt het onderwijskundig rapport dat wordt aangeleverd door de basisschool. Vervolgens besluit de toelatingscommissie tot plaatsing of afwijzing. In geval van een afwijzing geeft de school altijd een alternatief schooladvies.

Om voor praktijkonderwijs in aanmerking te komen heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het Samenwerkingsverband. De school vraagt deze verklaring aan bij de Toelatings- en Adviescommissie (TAC). De TAC bekijkt het dossier van de leerling en beoordeelt op basis van vastgestelde criteria of de leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs.

Stichting Kolom is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen en het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. Deze samenwerkingsverbanden coördineren en ondersteunen scholen bij het organiseren van passend onderwijs voor iedere leerling. Meer informatie kunt u vinden op de websites van de praktijkcolleges.