Kolom biedt
ruimte voor leren

De scholen van Kolom zijn er voor kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. We denken in kansen, geloven in mensen en erkennen ieders talenten en kwaliteiten. We doen dat met aandacht, vertrouwen en plezier. Elk kind verdient het om trots en met vertrouwen onderdeel te zijn van de maatschappij en een opleiding te volgen die past.

Ons onderwijs

Kolom heeft scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO), (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO en praktijkcolleges.

Op ons SBO wordt onderwijs aangeboden voor leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van leren en/of gedrag. Het (V)SO is gericht op zeer moeilijk lerende kinderen met een verstandige of meervoudige beperking. Onze praktijkcolleges zijn gericht op leerlingen van 12 tot 18 jaar die behoefte hebben aan een kleinschalige, praktische leeromgeving.

14 unieke scholen

Stichting Kolom is een schoolbestuur met 14 unieke scholen, waarvan 13 in Amsterdam en 1 in Haarlem. Wij hebben 5 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO), 5 praktijkcolleges (PrO), waarvan 1 in Haarlem en 2 scholen voor speciaal onderwijs (SO) en 2 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Op ons SBO wordt onderwijs aangeboden voor leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van leren en/of gedrag. Het (V)SO is gericht op zeer moeilijk lerende kinderen met een verstandige of meervoudige beperking. Onze praktijkcolleges zijn gericht op leerlingen van 12 tot 18 jaar die behoefte hebben aan een kleinschalige, praktische leeromgeving.

Welk type scholen zijn er?

  • Openbare basisschool
  • Kindcentrum
  • Speciaal basisonderwijs

Kom bij ons werken