Onze scholen

Kolom nieuws

04 april 2022

Kolomcast #1: Monique Picave

Lees verder
Meer nieuws

Werken bij Kolom

Werken in het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs is, samen met je team, het optimale uit elke leerling halen. Met alle aanwezige expertise onderzoeken naar wat voor juist die leerling goed werkt. Met kleine stapjes en soms met nog kleinere stapjes. Ons doel is dat de leerlingen (weer) met plezier naar school gaan, en dat ze worden voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven met  baan of passend toekomstperspectief.

Bekijk de vacatures

UITNODIGING ONDerwijsEVENT T'iS neTwERK

Klik hier voor de uitnodiging

Strategisch beleid

Kolom is gericht op goede kwaliteit van het onderwijs. We zorgen voor robuuste scholen en een robuuste organisatie zodat we georganiseerde, goede onderwijskwaliteit op de scholen blijven realiseren. Onze scholen gaan van ‘good to great’ met de focus gericht op excellentie.

kolom, kortom

In deze handige gids kunt u snel de vele in het onderwijs en jeugdzorg gebruikte afkortingen opzoeken én er is een gerubriceerd overzicht van aan onderwijs gerelateerde websites. Op de eerste pagina's vindt u portretten van de Kolom-scholen. Het boekje is gratis en u kunt het per mail aanvragen: info@kolom.net  

Moeder van leerling SO De Heldring: "Altijd ontmoet ik hier een glimlach"