Onze scholen

Er zijn geen items beschikbaar.

Kolom academie

Ook voor de medewerkers van Kolom is er “ruimte voor leren”.
In 2014 is de Kolom-academie opgericht waar onze medewerkers aanvullende, voortgezette opleidingen of cursussen volgen. Leerkrachten kunnen hier hun Master EN-diploma behalen en/of vergelijkbare relevante opleidingen volgen. Met ingang van 2015 houdt iedere medewerker zijn/haar eigen professionele persoonlijke ontwikkeling bij in een bekwaamheidsdossier.

Meer over kolom academie

Werken bij Kolom

Werken in het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs is, samen met je team, het optimale uit elke leerling halen. Met alle aanwezige expertise onderzoeken naar wat voor juist die leerling goed werkt. Met kleine stapjes en soms met nog kleinere stapjes. Ons doel is dat de leerlingen (weer) met plezier naar school gaan, en dat ze worden voorbereid op een zo zelfstandig mogelijk leven met  baan of passend toekomstperspectief.

Bekijk de vacatures

Strategisch beleid

Kolom is gericht op goede kwaliteit van het onderwijs. We zorgen voor robuuste scholen en een robuuste organisatie zodat we georganiseerde, goede onderwijskwaliteit op de scholen blijven realiseren. Onze scholen gaan van ‘good to great’ met de focus gericht op excellentie.

kolom, kortom

In deze handige gids kunt u snel de vele in het onderwijs en jeugdzorg gebruikte afkortingen opzoeken én er is een gerubriceerd overzicht van aan onderwijs gerelateerde websites. Op de eerste pagina's portretten van de Kolom-scholen. Het boekje is gratis en u kunt het aanvragen per mail bij info@kolom.net  

Moeder van leerling SO De Heldring: "Altijd ontmoet ik hier een glimlach"