Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Het speciaal onderwijs van Kolom is gericht op zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK, IQ lager dan 55 ) met een verstandelijke of meervoudige beperking. Het (V)SO ZMLK geeft onderwijs aan leerlingen die specialistische en/of intensieve begeleiding nodig hebben. Het onderwijs is gericht op het voorbereiden op zo zelfstandig mogelijk wonen, werken en invullen van de vrije tijd. De leerlingen krijgen praktische lessen ter voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij.

Er is een gevarieerd lesaanbod, gericht op sociaal-emotioneel, creatief en cognitief gebied.  Kunst en cultuur staan hoog in het vaandel. Een (V)SO-school biedt leerlingen  structuur, veiligheid en gaat uit van een positieve benadering. Het accent ligt op het herkennen van talenten en het benadrukken van kwaliteiten. Scholen voor (V)SO beschrijven in een ontwikkelingsperspectief voor elke leerling welk passend einddoel ze voor die leerling willen halen. Dat kan zijn:

  • een diploma halen
  • uitstroom naar werk
  • uitstroom naar dagbesteding

Aanmelding en toelating tot VSO

Stichting Kolom is aangesloten bij het Samenwerkingsverband PO Amsterdam-Diemen. Dit samenwerkingsverband coördineert en ondersteunt scholen bij het organiseren van passend onderwijs voor iedere leerling.

Voor alle leerlingen binnen het speciaal onderwijs geldt dat zij een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig hebben. Deze TLV moet aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband. De school maakt deze aanvraag in orde.

Als een leerling door de reguliere basisschool wordt verwezen naar een school voor speciaal onderwijs, dan stelt de basisschool een dossier over de leerling op. Dit dossier wordt, nadat ouders/verzorgers daarvoor toestemming hebben gegeven, gestuurd naar de onderwijsadviseur van het Samenwerkingsverband. Daar wordt het dossier zorgvuldig bekeken en beoordeeld. Daarbij wordt met name gelet op de maatregelen die er op de basisschool zijn genomen om de leerling de benodigde zorg te bieden. Als de onderwijsadviseur het dossier heeft bekeken en het met de basisschool eens is dat de leerling verwezen moet worden, krijgt de leerling een TLV. Daarmee kan de leerling aangemeld worden bij een school voor speciaal onderwijs.

Overweegt u als ouders/verzorgers om uw kind op een VSO-school aan te melden, is het natuurlijk altijd goed om te komen kijken en een oriënterend gesprek te voeren met de directie. Op die manier kunt u meer te weten komen over de onderwijskundige visie, de sfeer op school en beter inschatten of een van onze scholen geschikt zal zijn voor uw kind. Meer informatie vindt u op de websites van de VSO-scholen.