Expertiseteam

In Amsterdam is het bieden van thuisnabij goed onderwijs voor alle leerlingen met passende ondersteuning binnen een zo regulier mogelijke setting een belangrijke ontwikkeling. Het delen van kennis en het gebruik maken van elkaars expertise wordt daarbij gezien als een belangrijke succesfactor in het vergroten van de kwaliteit van het passend onderwijs op scholen.Op de scholen van Kolom is veel gespecialiseerde kennis aanwezig. Kennis die andere scholen kan ondersteunen in het bieden van meer passend onderwijs aan hun leerlingen.

Stichting Kolom heeft een expertiseteam van mensen die van betekenis kunnen zijn als scholen een ondersteuningsbehoefte hebben op gebied van begeleiding en kennis rondom het systeem van de leerling. We bieden hulp aan bijvoorbeeld individuele intern begeleiders, leraren en/of schoolteams om vaardigheden en competenties te versterken, zodat de leerling (meer of beter) tot leren komt.

Contact

Het delen van expertise heeft altijd als onderliggend doel om bij te dragen aan een duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Heb je een vraag of wil je meer weten, neem dan contact op: expertise@kolom.net