Speciaal basisonderwijs (SBO)

Het SBO is bedoeld voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben op het gebied van leren en/of gedrag. De leerlingen zitten in kleinere groepen, er is veel individuele aandacht en er zijn extra voorzieningen. Hierdoor kan het SBO gespecialiseerde hulp bieden aan leerlingen die dit – soms tijdelijk – nodig hebben.

Een SBO-school biedt leerlingen structuur, veiligheid en gaat uit van een positieve benadering. Binnen het SBO kunnen specialisten ondersteuning bieden, zoals bij het rekenen of lezen. Ook bestaat de mogelijkheid voor het geven van bijvoorbeeld logopedie of speltherapie. De begeleidingscommissie van de school houdt de ontwikkeling van de leerlingen nauwlettend in de gaten. Het SBO heeft dezelfde kerndoelen als reguliere basisscholen, maar leerlingen krijgen meer tijd om deze te bereiken.

Aanmelding en toelating

Stichting Kolom is aangesloten bij het Samenwerkingsverband PO Amsterdam-Diemen. Dit samenwerkingsverband coördineert en ondersteunt scholen bij het organiseren van passend onderwijs voor iedere leerling.

Als een leerling door de reguliere basisschool wordt verwezen naar een school voor speciaal (basis) onderwijs, dan stelt de basisschool een dossier over de leerling op. Dit dossier wordt, nadat ouders/verzorgers daarvoor toestemming hebben gegeven, gestuurd naar de onderwijsadviseur van het Samenwerkingsverband. Daar wordt het dossier zorgvuldig bekeken en beoordeeld.

Er wordt met name gelet op de maatregelen die er op de basisschool zijn genomen om de leerling de benodigde zorg te bieden. Als de onderwijsadviseur het dossier heeft bekeken en het met de basisschool eens is dat de leerling verwezen zou moeten worden, krijgt de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Daarmee kan de leerling aangemeld worden bij een school voor speciaal basisonderwijs.

Overweegt u als ouders/verzorgers om uw kind op een SBO-school aan te melden, is het natuurlijk altijd goed om te komen kijken en een oriënterend gesprek te voeren met de directie. Op die manier kunt u meer te weten komen over de onderwijskundige visie, de sfeer op school en beter inschatten of een van onze scholen geschikt zal zijn voor uw kind. Meer informatie vindt u op de websites van de SBO-scholen.