Over ons

Kolom biedt eigentijds specialistisch onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren met een grote ondersteuningsbehoefte. De scholen van Kolom bieden ruimte voor leren aan iedereen die aan de organisatie verbonden is: de leerlingen en hun ouders/verzorgers, medewerkers en externe betrokkenen. We denken in kansen, geloven in mensen en erkennen ieders talenten en kwaliteiten. Bij Kolom krijg je alle ruimte om te groeien en grenzen te verleggen.

Missie/Visie

We hebben plezier samen en zijn trots op onze leerlingen en elkaar. Daarbij werken we  samen met ouders, andere onderwijsorganisaties en partners, want samen maken we het verschil. 

Organisatiestructuur

Stichting Kolom bestaat uit 14 scholen. Iedere school wordt aangestuurd door een directeur. Per cluster werken de directeuren veel samen. Dat zijn de volgende clusters:

  • Speciaal basisonderwijs
  • Speciaal (voortgezet) onderwijs
  • Praktijkonderwijs

Kamer-van-Koophandel: 41197969
Fiscaal nummer: 0041.80.112
BTW-nummer: NL0041.80.112.B01
IBAN: NL29INGB0658039253

GMR

Stichting Kolom heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is samengesteld uit medewerkers vanuit de scholen en ouders.

Beleid en protocollen

Op deze pagina zijn diverse documenten van de stichting terug te vinden, zoals ons strategisch beleid, het jaarverslag, de meldcode en klokkenluidersregeling.


Privacy

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.

Klachten en integriteit

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over de wijze waarop uw kind wordt begeleid, de communicatie vanuit de school, de schoonmaakwerkzaamheden enzovoort.