Privacy

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Hiervoor wordt Informatiebeveiligings- en privacybeleid opgesteld en er is een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

Privacy voor leerlingen en medewerkers

Op de scholen en het Centraal Bureau van Stichting Kolom wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. In verband met het geven van onderwijs en het begeleiden van onze leerlingen worden gegevens over en van leerlingen en medewerkers vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.
Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

We vragen van onze leerlingen, ouders en medewerkers om zich zo goed mogelijk aan de afspraken, het beleid en de gedragscode te houden. De kern hiervan is: “gebruik je gezond verstand”.

Zo vragen we ouders geen foto’s of ander beeldmateriaal in en rondom school te maken en/of te (online) te delen zonder toestemming van de directie. 

Verwerkersovereenkomsten met leveranciers

De scholen maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen alleen de noodzakelijke leerling- en medewerkersgegevens. Het bestuur heeft met de leveranciers strikte afspraken gemaakt in verwerkersovereenkomsten over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Informatie van medewerkers wordt alleen gebruikt ten behoeve van de eigen organisatie.

Vragen of klachten?

Indien u een vraag, opmerking of klacht heeft kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau van Stichting Kolom via mail of telefoon. U kunt ook direct contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG), José Schildwacht van de CED groep. Mail: j.schildwacht@cedgroep.nl

Overige relevante informatie is te vinden via onderstaande links.

Handige links: