Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  (GMR)

Alle scholen van Kolom hebben een Medezeggenschapsraad (MR). Samen hebben de scholen ook een overkoepelende medezeggenschapsraad: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is het medezeggenschapsorgaan dat de gemeenschappelijke belangen behartigt van de onder Kolom vallende scholen. Veel zaken worden op schoolniveau beslist en komen dus in de MR aan de orde. Daarnaast spelen veel school overstijgende zaken, waarvoor Kolom op bestuursniveau beleid ontwikkelt en vaststelt. De GMR is het orgaan waar zeggenschap (advies en instemming) over onze gemeenschappelijke belangen gestalte krijgt.

Net als bij een MR bestaat de GMR uit een personeels- en oudergeleding. Leerlingen van de praktijkscholen en VSO-scholen kunnen ook GMR-lid worden.  Zit uw kind(eren) op een Kolom-school en heeft u interesse om lid te worden dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de GMR, Katinka Langereis, k.langereis@kolom.net

Hieronder stellen de leden van de GMR zich kort voor.

Katinka Langereis (Voorzitter)
Hanneke van Dusseldorp (Secretaris)

Medezeggenschapsstatuut Stichting Kolom