Stageplaatsen voor leerlingen praktijkcolleges

De leerlingen van de praktijkcolleges lopen in het 3e en 4e jaar een dag of aantal dagen per week stage. U kunt o.m. denken aan stageplaatsen of stageopdrachten in de sectoren Zorg, Consumptief, Handel, Techniek, Hout, Garage, Logistiek, Beveiliging Bouw, Groen.  Ook 'losse opdrachten' zijn welkom. Heeft u stageplaatsen of wilt u meer weten neem dan gerust contact op met de stagecoördinatoren van de praktijkcolleges.

Stageplaatsen voor leerlingen  voortgezet speciaal onderwijs

De leerlingen in de midden- en bovenbouw van het voortgezet speciaal onderwijs lopen een dag in de week stage in verschillende uitstroomrichtingen zoals o.a. Kunst, Horeca, Groen, Zorg en Welzijn, Facilitair en Detailhandel. Heeft u stageplaatsen of wilt  meer informatie over de mogelijkheden neem dan contact op met de stagecoördinatoren van de VSO-scholen.