Martijn Weener werkte als hovenier bij een gemeente. Hij begon in 2006 te werken als ‘Leerwerkmeester Groen’ bij Kolom Praktijkcollege Noord (KPCN). Nu is hij alweer een paar jaar vakdocent.

 

Toen ik bij KPCN ging werken ben ik een tweejarige studie Leerwerkmeester PrO bij het Fontys gaan doen. Wij hebben niet altijd de makkelijkste leerlingen. In het begin van mijn onderwijstijd, en soms ook nu nog, vond ik het soms een worsteling om met moeilijk gedrag om te gaan. Maar ik heb ook geleerd dat het vak juist een middel is om leerlingen nog ándere vaardigheden aan te leren zoals sociale competenties.

 

De verwondering overbrengen

Bij iedere leerling zoek ik naar balans en kijk ik naar hoe ik hem of haar gemotiveerd en geïnteresseerd kan krijgen. De één werkt liever vanwege de kou binnen, de ander wil liever meteen naar buiten, en een derde interesseert zich er eigenlijk niet voor. Ik probeer in ieder geval de verwondering voor wat er groeit, bloeit en leeft over te brengen: je zaait een klein maiskorreltje, je ziet het als je het goed verzorgt, uitgroeien tot een grote plant met nieuwe maiskolven. Dan de oogst consumeren of het jaar erop weer opnieuw zaaien.

 

Alles wat je leert is meegenomen

Mijn uitdaging blijft, om de leerlingen te prikkelen en de positieve ontwikkelingen te blijven zien en ze als motto mee te geven: ‘Alles wat je leert is meegenomen!’