Leonie van Veen stapte in 1999 over van het reguliere basisonderwijs naar het sbo (speciaal basisonderwijs). Zij werkt als remedial teacher bij SBO De Driesprong in Sloten.

Het was nogal een omschakeling om van leerkracht bovenbouw in het reguliere onderwijs ineens voor een klas met de jongste kinderen te staan maar vanaf week 1 vond ik het al het leukste wat ik ooit had gedaan. Ik heb de vaardigheden die nodig zijn om goed te functioneren in het sbo in de praktijk geleerd. En daarnaast heb ik de nodige certificaten behaald voor mijn werk als Remedial Teacher en ik heb de opleiding MasterSEN voltooid.

Als Remedial Teacher begeleid ik groepjes van leerlingen van hetzelfde niveau en ongeveer dezelfde problematiek. De leerkrachten kunnen na overleg met de Intern Begeleider (IB’er) de remedial teacher inschakelen als een kind bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij begrijpend lezen of als er een onderzoekje gedaan moet worden naar de specifieke hulpvraag van een kind, b.v. een diagnostisch gesprek /testje bij rekenen.

Sommige leerlingen gaan door naar de praktijkcolleges. Zo kreeg ik een paar jaar geleden een rondleiding op De Atlant en kwam tot mijn plezier een oud-leerling tegen. Hij was verantwoordelijk voor het openbaar groen in de omgeving van de school en was daar erg trots op.. Soms gaan er leerlingen door naar de Havo en alles daartussenin, veel kinderen komen jaren nadat ze bij ons van school af zijn gegaan nog langs om te vertellen hoe het met ze gaat, super!

Er zullen altijd kinderen met een zeer ingewikkelde problematiek zijn en die zijn bij ons zeer welkom. Omgaan met problemen op leergebied en gedrag vereist steeds meer van een leerkracht. Ik wil graag, samen met het hele team, het optimale uit elk kind halen, en proberen ervoor te zorgen dat een kind blij naar school gaat.

De kracht van De Driesprong is onder andere dat we twee keer per jaar in de teamvergaderingen de opbrengsten en de al dan niet behaalde doelen van alle groepen analyseren. Ik vind dat heel bijzonder, het geeft blijk van een grote mate van vertrouwen in elkaar.