Jos Looman is leerkracht bij VSO Alphons Laudy, een school voor ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen).

Verbonden met de speciale kinderen
Door mijn werk merkte ik na verloop van tijd dat ik verbonden was geraakt met de speciale kinderen. Ik hou van de kinderen met uitzonderlijk gedrag, kinderen die een apart beroep op je doen. Bij wie ik me moet afvragen: wat ís dit met jou, wat héb jij, ik wil doorvorsen wat er is en dan kijken wat kan ik doen. Lees verder...Martijn Weener werkte als hovenier bij een gemeente. Hij ging in 2006  werken als 'Leerwerkmeester Groen’ bij Kolom Praktijkcollege Noord (KPCN). Nu is hij alweer een paar jaar vakdocent. 

Toen ik bij KPCN ging werken ben ik een tweejarige studie Leerwerkmeester PrO gaan doen.  Lees verder... Leonie van Veen stapte in 1999 over van het reguliere basisonderwijs naar het sbo (speciaal basisonderwijs). Zij werkt als remedial teacher bij SBO De Driesprong in Sloten. 

Het was nogal een omschakeling om van leerkracht bovenbouw in het reguliere onderwijs ineens voor een  Lees verder...

Cheryll Burgos, leerkracht bij Praktijkcollege De Dreef

Nadat ik mijn opleiding commerciële economie had afgerond bleef ik toch benieuwd naar het werken in het onderwijs. Ik heb toen een switch gemaakt gemaakt en heb een verkorte deeltijd op de IPABO gedaan. In mijn laatste half jaar heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik SBO De Hasselbraam binnen gelopen om een stageplek te zoeken. Op dat moment had ik ook belang bij meer informatie over kinderen met speciale behoeften, omdat ik een zusje heb die destijds zou starten in het SBO. lees verder