Praktijkonderwijs (PrO)

Het PrO is gericht op leerlingen van 12 tot 18 jaar die behoefte hebben aan een kleinschalige praktische leeromgeving. Deze leerlingen leren beter door te doen, dan uit boeken. Het praktijkonderwijs leidt leerlingen op voor een plek op de arbeidsmarkt in o.m. de sectoren zorg en welzijn; horeca; economie; techniek en land- en tuinbouw. Leerlingen krijgen op de praktijkcolleges in kleine groepen vier jaar les in basisvorming. De school richt zich daarnaast op persoonlijkheidsvorming, het aanleren van sociale vaardigheden en voorbereiding op werk. Het PrO traint leerlingen in praktische vaardigheden door bijvoorbeeld stages te lopen bij bedrijven en organisaties. Het PrO is een vorm van voortgezet onderwijs en valt onder de Wet VO. Veel van de leerlingen stromen door naar een aanvullende beroepsopleiding van bijvoorbeeld een ROC.

Aanmelding en toelating

Ouders/verzorgers kunnen hun kind aanmelden bij een praktijkcollege waarna zij worden uitgenodigd voor een gesprek met de directie. De toelatingscommissie onderzoekt het onderwijskundig rapport dat wordt aangeleverd door de basisschool. Vervolgens besluit de toelatingscommissie tot plaatsing of afwijzing. In geval van een afwijzing geeft de school altijd een alternatief schooladvies.

Om voor praktijkonderwijs in aanmerking te komen heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Voortgezet onderwijs Amsterdam. De school vraagt deze toelaatbaarheidsverklaring aan bij de Toelatings- en Adviescommissie (TAC). De TAC bekijkt het dossier van de leerling en beoordeelt op basis van vastgestelde criteria of de leerling in aanmerking komt voor praktijkonderwijs.

Per 1 januari 2016 wordt het PrO ingepast in het systeem van passend onderwijs. Dat houdt in dat het samenwerkingsverband van de scholen in de regio de taak van het RVC overneemt. Daarmee bepaalt het samenwerkingsverband of de leerling aan de voorwaarden van het PrO voldoet.

Stichting Kolom is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen  en het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. Deze samenwerkingsverbanden coördineren en ondersteunen scholen bij het organiseren van passend onderwijs voor iedere leerling. Meer informatie kunt u vinden op de websites van de praktijkcolleges.

  Praktijkcollege De Atlant in Buitenveldert

  Praktijkcollege De Dreef in Zuidoost  

  Praktijkcollege Noord (KPCN) in Noord

  Praktijkcollege Het Plein in Nieuw-West  

  

  Praktijkcollege De Schakel in Haarlem