De scholen

Kolom heeft 13 scholen op 15 locaties.

Wij bieden passend speciaal onderwijs aan
leerlingen tussen de 4 en 20 jaar. Dit gebeurt
met respect voor godsdienstige en culturele
achtergronden en in samenwerking met
ouders/verzorgers en maatschappelijke
organisaties. Kolom heeft een oecumenische,
algemeen bijzondere en openbare grondslag.

Er zijn:
6 scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO)
1 humanistische basisschool
5 scholen voor praktijkonderwijs (PrO)
2 scholen voor speciaal onderwijs (SO)
2 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO)