1.       Opening

2.       Verslag vorige vergadering (status)               Bijlage 2 volgt via GMR

3.       Situatie ambtelijke ondersteuning GMR

4.       Financiën, Begroting 2019                                                                                          mondeling

5.       P&O

Ter instemming pGMR

a.       Regeling beeldschermbril                   Bijlage 5a1-2

b.       Beleid benoeming meerdere functies   Bijlage 5b1-2

c.       Regeling vergoeding Telefoonkosten, internet en dienstreizen                                       Bijlage 5c1-2

d.       Recruitersfee                                    Bijlage 5d1-2

Ter informatie pGMR

e.       Stagevergoeding                               Bijlage 5e1-2

Ter instemming gehele GMR

f.        Klachtenregeling Kolom 2019              Bijlage 5f1-2

Ter informatie gehele GMR

g.       Functionaris Gegevensbescherming     Bijlage 5g1-2

6.       Wvttk

7.       Sluiting