Hier vindt u de agenda's van de vergaderingen van de GMR.

Door op de datum van de vergadering te klikken opent u de betreffende agenda.

Als ouders, personeelsleden en/of mr-en een punt hebben, die ze graag door de GMR besproken zien met het bestuur, dan kunnen zij dit mailen naar:
h.woerlee@de-atlant.nl
Lid van de GMR

Jaar: 2019
05 februari 2019
12 maart 2019
11 april 2019
28 mei 2019
18 juni 2019
05 november 2019
03 december 2019

Jaar: 2020
11 februari 2020
07 april 2020
13 mei 2020
17 juni 2020
20 oktober 2020
08 december 2020

Jaar: 2021
05 januari 2021
09 maart 2021
30 maart 2021