Nieuwe bestuurder voor Stichting Kolom

15 mei 2019

Mevrouw Sylvia Spierenburg  (50) is door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Kolom. Zij wordt daarmee verantwoordelijk voor een organisatie met 15 scholen in het SBO, SO/VO, Praktijkcolleges en het Humanistisch Kindcentrum de Wereldboom. Op dit moment is Sylvia medebestuurder van Sophia Scholen in de Duin- en Bollenstreek, een stichting met 29  basisscholen.

Sylvia Spierenburg heeft na haar studie Bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit diverse functies bekleed bij verschillende organisaties. Ze werkt sinds 2011 in het onderwijs, eerst als directeur bedrijfsvoering en vervolgens als bestuurder. Zij zal per 1 juli aanstaande Hans Kox, huidig waarnemend voorzitter College van Bestuur, opvolgen.

Kolom zal onder leiding van de nieuwe CvB voorzitter inzetten op intensieve samenwerking binnen het Amsterdamse scholenveld om de kwaliteit van het onderwijs aan kwetsbare kinderen te kunnen borgen.