Advies & Begeleiding 

Wij bieden specialistisch onderwijs op de Kolomscholen en geven daarnaast advies en begeleiding aan andere (reguliere) scholen. Bij vragen over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van leren en gedrag kunt u bij ons terecht. We bieden ondersteuning aan leerkrachten, IB’ers en teams. Ook kunnen leerlingen gebruik maken van tijdelijke observatieplekken (TOV) bij ons op de scholen. Hieronder staan verschillende ondersteuningsactiviteiten beschreven die wij uitvoeren.

Lees- en spellingscentrum SBO-Zuid

Alle basisscholen in Amsterdam en ouders van leerlingen op deze scholen kunnen gebruik maken van de diensten van het Lees- en Spellingscentrum SBO-Zuid. Informatie en contactgegevens staan in de Folder LSC SBO-Zuid .

Gespecialiseerde begeleiding

Wij bieden een uitgebreid zorgsysteem voor onze leerlingen. Voor alle leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld. Hierin wordt de ontwikkeling van de leerling beschreven, de protectieve en belemmerende factoren en worden didactische en pedagogische doelen gesteld. Daarnaast worden er individuele handelingsplannen opgesteld om de zorg rondom leerlingen te optimaliseren. Scholen in de omgeving kunnen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een mogelijke verwijzing naar het SBO, een beroep doen op onze deskundigheid. Wij kunnen Intern Begeleiders ondersteunen en adviseren bij het maken van individuele handelingsplannen om de ondersteunings-behoefte van de betreffende leerling beter in kaart te brengen. Ga voor meer informatie of contact naar:

SBO De Zeppelin in Noord                
SBO De Driesprong in Sloten
SBO De Hasselbraam in Nieuw-West

SBO De Zeppelin in Noord

De Zeppelin biedt diagnostiek aan leerlingen waarbij vermoedens bestaan van dyslexie. Daarnaast biedt De Zeppelin leesbegeleidings– en adviseringstrajecten aan leerkrachten en interne begeleiders van reguliere scholen.